Regels voor een goede affiche

Boei in één oogopslag

Op bepaalde plaatsen vindt men een overvloed aan posters. Op deze plaatsen is het interessant dat uw affiche er uitspringt, opvalt.

Een goede affiche trekt niet alleen de aandacht, maar houdt die ook even vast. Verder dient ook de boodschap zelf belangrijk te zijn. Het is heel goed mogelijk om een schreeuwerige poster te maken die iedereen opvalt, maar die de ontvangers van de boodschap toch afstoot vanwege deze schreeuwerige eigenschap.

Het creëren van een goede affiche is duidelijk niet eenvoudig. Toch zijn er enkele belangrijke regels die de kwaliteit (en dus het rendement) van uw affiche sterk verbeteren.

Het definiëren van het doel

De meeste affiches geven enkel het product, de dienst of het evenement weer, met wat randinformatie. Op zich geen slechte aanpak, maar er zijn manieren om een goede affiche te maken, zelfs zonder het product van de affiche centraal te plaatsen. Dit gebeurt door met een goed geplaatste opmerking of afbeelding de aandacht te trekken, zodat mensen zich afvragen waarover de poster gaat. Na het verdere bekijken van de affiche, wordt duidelijk dat het over dit bepaald product of evenement gaat.

Dit type affiches blijft weliswaar langer hangen in de gedachten van de ontvanger van de boodschap, maar is verreweg van een noodzaak voor een kwalitatieve affiche. Belangrijk is wel het initieel definiëren van het doel. Gaat u voor nieuwsgierigheid? Shock-effect? Humor? Pas dan kan de affiche verder uitgewerkt worden.

Limiet van enkele seconden

Met een affiche hebt u slechts enkele seconden om de bekijker van die affiche te overtuigen verder te lezen. In die seconden beslist men of de affiche de moeite waard is om verder te bekijken. Dit kan gedaan worden met een gevatte afbeelding, of een slogan die nieuwsgierigheid opwekt. Een goede manier daarvoor is het stellen van een vraag op de poster.

Opmaak en inhoud

Net zoals een flyer dient een affiche eenvoudig en simpel te blijven. Het is namelijk niet een item dat men mee naar huis kan nemen om verder te lezen, zoals bijvoorbeeld een brochure, die meer informatie kan bevatten.

Daarom dient de boodschap te blijven hangen, lang nadat de affiche gezien is.