De flow van een goede flyer

Welke elementen zijn er nodig?

Vele flyers zijn niet meer dan verspilling van papier: Het is namelijk niet eenvoudig om het doelpubliek te boeien. Er zijn echter een aantal manieren om er voor te zorgen dat de lezer van de flyer meer doet dan enkel de flyer aannemen; en er effectief door geboeid wordt.

Het doel van de flyer

Een flyer geeft een redelijk eenvoudig doel: Een boodschap overbrengen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een brochure, is de ruimte van een flyer beperkt. De boodschap dient dat dus ook te zijn: Beperkt. Hou het zo eenvoudig mogelijk, en zet enkel informatie op de flyer die relevant is voor hetgene u wenst te verkondigen. Een titel, een gevatte of informatieve afbeelding en wat randinformatie, meer hoefd dat in de meeste gevallen niet te zijn.

De drie stappen van de flyer

Vaak wordt bij bepaalde types drukwerk gesproken over de drie stappen die de lezer ondergaat bij een geslaagde overbrenging van de boodschap.

1. AANDACHT!

De eerste stap is het verkrijgen van de aandacht van de lezer. Zonder dat heeft de flyer geen enkel nut.

2. De interesse wekken

Nadat de flyer de aandacht van de lezer heeft, is het belangrijk die ook te behouden. Dit doet men door interesse op te wekken. Waarom is hetgene die u wenst aan te bieden belangrijk? Zijn er voordelen die meteen aanspreken? Kunt u nieuwsgierigheid wekken met uw product?

3. Actie

Nu de interesse gewekt is, moet er ook iets mee gedaan worden. Vermeld duidelijk waar het product kan aangeschaft worden, of waar de dienst beschikbaar is (indien van toepassing). Gaat het om een evenement, waar kan men kaarten verkrijgen?

Als deze stappen doorlopen zijn, wordt de lezer omgevormd tot een prospect en is de flyer succesvol geweest.